Referenties

Directeur a.i.


Een specialist in automatisering voor waterbeheer groeit de laatste jaren snel.
Bij de directeur-eigenaar verschuift de aandacht voor techniek en innovatie steeds meer naar algemeen management.
Op de lange termijn is dit geen gewenste situatie. De vraag is hoe dit op te lossen.
Met behulp van het Business Model Canvas is het bestaande bedrijfsmodel in kaart gebracht. Met dit model is verder vorm gegeven aan de grondgedachte hoe de organisatie op de middellange termijn waarde creëert, levert en behoudt.
De uitkomst is vastgelegd in een strategisch plan.
Vervolgens zijn alle bedrijfsprocessen inzichtelijk gemaakt, geoptimaliseerd en geprofessionaliseerd. Met deze uitkomst is er geïnvesteerd in ERP software die, naast het delegeren van verantwoordelijkheden, heeft geholpen een behoorlijke efficiency slag te maken. 
De vraag over de definitieve invulling van de organisatiestructuur is als laatste binnen deze opdracht beantwoord. Door meer zelfsturendheid door het hele bedrijf heen en het sturen op performance indicatoren is er een organisatie ontstaan die werkt vanuit een teamgedachte waarbij men elkaar durft aan te spreken op resultaat.

Interim manager groothandel met assemblage.

 

Na de organisatie te hebben doorgelicht is deze opnieuw gericht en ingericht. Het fundament is vorm gegeven vanuit de lean gedachte en de structuur gebaseerd op teams. Samen met de directie is er gewerkt aan een opzet om het bedrijf toekomstbestendig te maken.

Resultaat: een flexibele organisatie met significant lagere kosten die weer jaren vooruit kan!

Interim projectmanager inkoop

 

Door het fundamenteel anders inrichten van de supply chain is de basis gelegd voor aanzienlijke doorlooptijd reductie.

Voor de spare parts afdeling is het assortiment in kaart gebracht en een model voor de prijsstructuur gebouwd. Deze prijslijst kan elk jaar eenvoudig worden herzien.

Voor de nieuwe opzet en implementatie van het Exact ERP systeem zijn de processen voor inkoop opgezet en is de koppeling met engineering gemaakt door assortimentsmanagement.

Door middel van visueel management is er een methode ontwikkeld om eenvoudig de beschikbaarheid van parts vóór productiestart te zien.Supply Chain Manager

 

De inkoopafdeling van een internationaal assemblagebedrijf gerestyled naar een moderne opzet. De processen strategisch/tactisch en operationele inkoop met materiaalplanning zijn ingevoerd en ingericht. Subassemblies zijn ge-outsourced en de materiaalstroom ingericht volgens het assembled-to-order principe.

Om de volgende stap in forecasting te maken is S&Op planning ingevoerd.

Om levertijden te bekorten zijn een aantal buitenlandse assemblage units opgezet. Door een gewijzigde manier van materiaalplanning is de materiaalstroom significant verbeterd. Voor de externe logistiek en warehousing is een plan van aanpak geschreven.

Operations manager

 

Productie van kunststof kozijnen volledig geautomatiseerd inclusief de orderstroom van klant tot en met het afmelden van de order bij de expeditie. Dit omvat ook de planning en koppeling met de financiële administratie. Leiding over calculatie, tekenkamer, inkoop, productie en magazijn.Operations Director

 

Verantwoordelijk voor een buitenlandse productievestiging van een producent van industriële overheaddeuren, docking en levellers. De vestiging na aankoop in de structuur van het concern opgenomen inclusief de financiële rapportage. Nieuwe assemblagelijn voor overheaddeuren, inclusief de materiaaltoevoer vanuit Nederland, opgezet en in gebruik genomen.

Procurement projectmanager

 

Verantwoordelijk voor de realisatie van diverse nieuwbouwprojecten op het gebied van gebouwen en Capex investeringen.

Leiding over, en resultaatverantwoordelijk voor diverse inkoopafdelingen in binnen- en buitenland.

Procurement manager van diverse commodities.